Verkoopsvoorwaarden

FESTIVALTICKETS

 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement (alsof je dat zou willen!).
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de tickethouder en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende ticketverkoopadressen: www.lamafestival.be of via lama15@live.be.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, katers, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.  Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Er worden opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

15 augustus 2019